Monday, January 20, 2014

من هنوز زنده‌م و سعی میکنم بیشتر بنویسم. نوشتن و ورزش کردن کارهای خوبی است که آدمیزاد باید انجامشان بدهد. واسه تسکین اعصاب خودش. 

پ.ن. این وسطا پروژه‌هه هم اگر مثل آدم پیش میرفت من خوشحال میشدم که متاسفانه سر سازگاری نداره چندان. مهم نیست حالا. یعنی مهم هست. اما در این مقال نمیگنجد. مهم همینه که من هنوز زنده‌م و هنوز اینجا برف نیومده و من خواهم نوشت. 

1 comment:

پاسپارتو said...

بله بله همین مهمه، زنده بودن و نوشتن :-)