Saturday, June 28, 2008

این درختا که پوستشون کنده می‌شه رو دیدین؟ همینا که وقتی رو تیکه‌هاشون پا می‌ذاری، یه جور خوبیه و یه صدایی شبیه خـِرت می‌ده.
این‌روزا تفریحم این شده که پام رو بذارم روی تکه‌های کنده شده از درخت تا صداش در‌بیاد. اما مشکلی که دارم اینه که اگه تکه‌هه رو با پای چپ خرد کرده باشم، احساس می‌کنم به پای راستم ظلم شده و از این لذت محروم مونده و برعکس. باید قدم‌هام رو تنظیم کنم تا تکه درخت بعدی، زیر اون پایی له شه که استحقاقش رو داره و ادامه‌ی ماجرا...

No comments: